Zamyšlení k svátku Mistra Jana Husa 6.7.

Pravda zvítězí

Zvítězí? Ano. Ale záleží na tom, kde ji hledáme a co si pod pojmem „pravda“ představujeme.

Žijeme ve světě tolika PRAVD, že se nám chvílemi zdá, že se v nich ztrácíme, že se pod jejich tíhou musíme každou chvíli zhroutit. Zaručená „pravda“ našich politiků, dnes taková, zítra úplně jiná, ale přesto vždy ta jediná „pravdivá“, překroucená a zmrzačená „pravda“ lidí, kteří právě teď, v tuto chvíli, mají moc o něčem rozhodovat, „pravda“ o stavu našich bankovních kont a tím i o naší „důležitosti“, „pravda“ konzumentů piva v restauraci čtvrté cenové skupiny …, pravda, pravda, pravda.

„Pravdu“ má dnes každý, kdo je přesvědčený o tom, že znamená něco víc, než ten druhý. A přitom nevíme, že nás žádná z těchto zaručených „pravd“ – pravd světských nedokáže uspokojit, nedokáže nám poskytnout klid a pokoj, a proto hledáme další a další „pravdy“. Mnohdy netušíme, že hledáme na špatném místě a ženeme se opačným směrem, než kterým bychom se měli dát. A to nás ubíjí, protože už nevíme, které z „pravd“ máme a můžeme důvěřovat.

Ale co ta opravdu pravá PRAVDA, PRAVDA BOŽÍ, na kterou dnes zapomínáme a kterou tolik opovrhujeme? A přece, ta jediná není poplatná žádné době, žádnému člověku, to je jediná PRAVDA, která nikdy nezklame a nezarmoutí.

PRAVDA, která prostě JE. Neoddiskutovatelná a nenahraditelná. Nádherná a osvobozující od všech světských „pravd“. Mocná a penězi neuplatitelná.

Ten, kdo tuto PRAVDU hledá a najde, přidrží se jí a půjde její cestou, ten, kdo si hluboko do svého srdce uloží slova Pána Ježíše: „Já jsem ta cesta, pravda i život“, (Jan 14,6) už nemusí hledat nic jiného. Našel PRAVDU, klid a pokoj, a může si být jistý, že tato PRAVDA ZVÍTĚZÍ. Vždy, za všech okolností a v každé době.

Našel PRAVDU, o které může vždy, tak, jako i Mistr Jan Hus ve své době, s klidným srdcem říci: „NEODVOLÁM!“

Napsala: Jana Bára Hafnerová

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.