Ekumenická bohoslužba

V neděli 20.ledna 2019 v 16:00 hodin se koná ekumenická modlitba za jednotu křesťanů.

Letos bude v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Pohoštění pro všechny bude připraveno v hlavním kostele ŘK, ve farní místnosti.

Přijměte naše pozvání, abychom se i v našem  městě spojili duchovně se všemi křesťany na celém světě a vyjádřili tak víru v našeho Boha. Roztříštěnost křesťanských církví není dobrým signálem nejen pro naši společnost, ale ani pro jiná náboženství.

Texty pro společný modlitební týden:

1. „Ať se valí právo jako vody“  – Amos 5, 24

2. „Vaše slovo buď -ano, ano – ne, ne“; co je nad to, je ze zlého – Matouš 5, 37

3. „Hospodin je milostivý, plný slitování“ – Žalm 145, 8

4. „Buďte spokojeni s tím, co máte“ – Židům 13, 5

5. „Abych přinesl chudým radostnou zvěst“ – Lukáš 4, 18

6. „Jeho jméno je Hospodin zástupů“ – Jeremjáš 10, 16

7. „Ženo, tvá víra je veliká“ – Matouš 15, 28

8. „Hospodin je světlo mé a moje spása“ – Žalm 27, 1

Srdečně zveme na letošní společně strávenou modlitební hodinku.

duchovní Prostějova

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.