Modlitba k Duchu Svatému

Bože naší spásy, svým svatým Duchem očisti naše srdce a zachovej nás ve své lásce, abychom žili jako tvé děti!

Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

„Duch Páně naplňuje celý svět, Duch, který zkoumá i hlubiny Boží.

Duch Páně naplňuje zemi, Duch, který zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Aleluja! “

(Moudrost 1, 7; 1. Korintským 2, 10)

„S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. Aleluja!“

(Izajáš 12, 3)

„V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!“ Aleluja.“

(Jan 7, 37)

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.