K zamyšlení pro tyto dny

„Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?“

„A které přikázání v zákoně je největší?“

Tyto otázky a ještě mnoho dalších kladl Ježíš zákoníkům a farizejům.

Co my pokládáme v této době za nejdůležitější? Zdraví? Víru v Boha? Naději?

Pro kterou z těchto tří odpovědí bychom se rozhodli?

Odpovědi jistě naleznete ve svém srdci, ale také  ve Starém Zákoně,

v knize Leviticus 19, 1-2. a 15-18,

/“aby bylo jasno, kdo je tady šéf :) „/

a v evangeliu podle Matouše 22, 34 – 46.

HOSPODINE, ZACHOVEJ MI ŽIVOT, JAK JSI ŘEKL, ABYCH POZNAL TVÁ SVĚDECTVÍ.

Amen

Žalm 119, 154.125

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.