POŽEHNÁNÍ PRO TEBE

Ať je na tvých rtech mírnost,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            laskavá a vlahá jako letní večer, který se pomalu snáší do listů horských jasanů.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ať je laskavost ve tvých očích,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          půvabná a ryzí jako slunce, které vystupuje z mlhy a ohřívá klidné jezero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ať se na dně tvého srdce zrcadlí čistota,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    veselá a jasná jako pramen, v němž holubice spatřuje svůj obraz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ať každý tvůj čin vzejde z moudrosti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            nádherný a vysoký jako pšenice v dobrém a požehnaném roce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ať tě provází požehnání,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    když vyznáváš Boha Otce, syna i Ducha svatého.

Amen

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.