Jak nám bylo v Taizé? (od Ii)

Pouť důvěry do Taizé 2013

Taize je plné lákavých zákoutí, posezení a laviček.

Taize je plné lákavých zákoutí, posezení a laviček.

Sedím v autobuse projíždějícím kolem švýcarské Basileje. Ze zadních sedaček autobusu neúnavně znějí čtyřhlasné zpěvy z Taizé v podání 10 mladých poutníků a poutnic, kteří si tímto chtějí ještě alespoň na chvíli podržet dojmy a pocity, které doznívají v našich duších.

Taizé.

Co napsat o tomto místě? Co napsat, aby to nebylo klišé a aby to nebyl jen strohý popis faktů? Kdo nezažil, nepochopí. A kdo zažil, ten to snad může nejlépe vystihnout pouze pozváním: „Pojď se mnou tam, kde jako laň dychtící po bystré vodě, lžeš najít pokoj a mír pro svou duši.“

Letošní rozhodnutí zorganizovat autobus do Taizé bylo jistě vedeno Duchem Svatým, který nás nechápavé pobídnul, abychom se stali součástí Božího záměru rozsévat mezi lidmi lásku a vzájemné porozumění.

Na cestu se nás tedy vydalo 39 poutníků a poutnic z celé republiky – od Bruntálu až po Mariánské Lázně. Mnozí jedou poprvé, s nejistými očekáváními, s mlhavými představami o jakémsi místě, kde se zpívají „ty krásné zpěvy“ a kde snad je nějaký program pro mladé z různých zemí.

Rozhovor, setkání, sdílení... Taize.

Rozhovor, setkání, sdílení... Taize.

Dávku energie a Boží přítomnosti, kterou byl každý z nás obdarován, vyjádřili naši mladí např. takto: „Je úžasné, jak jsou tady k sobě všichni milí a s jak úžasnými lidmi se tu můžu sdílet o své víře.“ „Na začátku týdne jsem se na modlitbách vůbec nemodlila, jen jsem tem seděla. Teď už se modlím a děkuji za všechno a všechny.“ „Hrozně moc mě baví potkávat nové lidi, používat cizí jazyky a chápat, že to funguje.“ „Uchvacuje mě ten život v jednoduchosti. Jak se člověk najednou dokáže bez spousty věcí obejít a pomáhá to soustředit se na to opravdu podstatné.“ „Včera jsme na modlitbě zpívali skoro celou noc. Kdy se to člověku poštěstí mít možnost věnovat tolik času modlitbám? Tady můžu a naplňuje mě to.“ Chci určitě přijet zase za rok. Ale na víc, než týden. Nejspíš na měsíc. Budu pomáhat jako dobrovolník, už jsem tak rozhodnutý.“

Z očí planoucí jas, pokora i odevzdanost se popsat nedá. Ani to zvláštní chvění, když doznívají poslední tóny poslední modlitby… Tak zase za rok! ;)

autorka textu: Ii (Irena Košíčková)

Naše spokojená parta minuty před odjezdem domů.

Naše spokojená parta minuty před odjezdem domů.

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

21 Komentáře »