Hromnice – 2.února

Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2, 22 – 38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40.dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu.

Setkává se tam s prorokyní Annou a zbožným, spravedlivým starým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.

Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši – světle – pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11.století: v tento den se světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů a domácností.

(zdroj: internet)

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.