Novinky

…Pojďme, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před Jeho tvář s díkůvzdáním.

Na této zemi se v historicky daném čase narodilo lidské a přece neobyčejné dítě – Boží Syn. Ten, který přichází za lidmi přesto, že ho to stojí život.

Ježíš se narodil proto, aby byl zachráncem všech. kteří k němu volají o pomoc.

To je pravý smysl Vánoc.

To, že všichni lidé slaví Vánoce, i když třeba tvrdí, že v Boha nevěří, svědčí o jejich touze po plnosti lásky, touze po nekončící harmonii a radosti života. Nic z toho nám však žádný člověk dát nemůže. Jen Pán Ježíš.

neodmítne nikoho, kdo k němu s důvěrou přijde.

PŘEJI  VÁM  KRÁSNÉ  NAROZENINY PÁNA JEŽÍŠE !

mk

Adventní a vánoční programy:

4.12.2010 v sobotu v 18.00 hodin : vokálně -  instrumentální soubor Vox humana:  „Přijď již, spáso pohanů“ – adventní chorály a kantáta ( J.S.Bach )

11.12. v sobotu v 17.00 hodin : koncert zpěváka a skladatele Richarda Pachmana

19.12. v neděli v 10.00 hodin bohoslužby pro děti

24.12. na Štědrý den ve 23.00 hodin půlnoční bohoslužba s vytrubováním, vystoupení pěveckého sboru ČCE Exaudi a tradičně již po skončení svařené víno na zahřátí.

25.12. na Boží hod vánoční, v sobotu v 9.30 hodin se koná vánoční bohoslužba v Domově důchodců na Nerudově ulici v Prostějově

25.12. na Boží hod vánoční v KRUMSÍNĚ  ve 14.00 hodin v Kapli víry, naděje a lásky CČSH bude při vánoční bohoslužbě udělen křest 2 dětem a svátost 1.sv.přijímání 3 dětem.

26.12. na Štěpána, v neděli v 10.00 hodin v Prostějově bude udělena při vánoční bohoslužbě svátost 1.sv.přijímání 2 dětem. Slavnost doprovodí vystoupení flétnistky p.Mariny Procházkové.

26.12. na Štěpána, v neděli v 16.00 hodin se uskuteční koncert pěveckého sboru „Vlastimila“. Diriguje p.Marie Hejdušková.

2.1. 2011 v 18.00 hodin se bude  konat novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku.

Nebe, peklo, ráj – co nás čeká po smrti ?

Nechci beze stopy zmizet ze života. jsem však ze dne na den starší a jdu vstříc smrti. Nevím, kdy mě překvapí, ale jedno vím jistě: určitě na mě čeká.

A je tu ještě jedna znepokojující otázka: Kam půjdu?

Podle Bible jsou dvě formy života po smrti: jedna je radost a plnost, druhá zoufalství a beznaděj.

Záleží na každém jednotlivci, pro kterou možnost se rozhodne.

Jak to vidíte Vy ?

( převzato z BTM, H 92 )

„Dušičková bohoslužba“

Bohoslužba se jmenovitou vzpomínkou na zemřelé se bude konat v neděli 31.října 2010 v 10.00 hodin v Husově sboru v Prostějově.

Jména  svých drahých zesnulých ke vzpomínce je nutné nahlásit předem na faře.

Aktivity ve středisku Krumsín:

Maňáskové divadlo pro děti:  v pátek 22.října 2010 v 17.00 hodin v Kapli víry, naděje a lásky CČSH

Další divadélka pravidelně 1x za měsíc.

Duchovní péče o děti : každý pátek – 5. listopadu 2010 v 18.00 hodin začíná příprava dětí na svátost 1.sv.přijímání a svátost křtu.

Může přijít každý, kdo má zájem se na cokoliv zeptat.

Beseda s PhDr. Danou Němcovou – 15.11.2010

V pondělí 15.listopadu  2010 v 18.00 hodin se koná beseda se známou disidentkou a psycholožkou paní Danou NĚMCOVOU.

Téma besedy :  „Vzpomínáme na období před 17.listopadem 1989 a na to, co se po té změnilo „.

Paní Dana Němcová patřila mezi signatáře Charty 77. V roce 1990 získala cenu mezinárodního  mírového hnutí Pax Christi, v roce 1996  byla zvolena Ženou roku České republiky, r.1998 obdržela státní vyznamenání Za zásluhy prvního stupně a v r. 2000 rakouskou Středoevropskou cenu. Je rovněž předsedkyní správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a autorkou knihy “ Matka Tereza s Danou Němcovou“ a spoluautorkou knihy „Lidé mého života“.

Beseda se bude konat v kostele -  Husově sboru CČSH Na Demelově ulici v Prostějově.

Radosti a strasti překladatele Bible

Církev československá husitská a Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově vás zve na besedu:

Radosti a strasti překladatele Bible“

přednáší:  Mgr. Michal KRCHŇÁK

redaktor a člen překladatelské skupiny BIBLE, Český studijní překlad 2009

kdy:       ve středu 20.října 2010 v 17.00 hodin

kde:       v přednáškovém sále fary Církve československé husitské, Demelova 1, Prostějov  (za Priorem)

Srdečně zvou pořadatelé Miloš Košíček, farář CČSH a předseda ČKA v Prostějově

Slavnost světla

Slavnost světla

Odkaz na spoustu super foteček z letního tábora pro děti ve Vápenné, objektivem Lucinky.

http://lucahruzova.rajce.idnes.cz/Vapenna_2010/

Perla úsměvu

Šalomoun říká, že ze všeho nejcennější je umění rozeznávat dobro a zlo.

Evangelia mluví o nalezení toho nejcennějšího : o drahocenné perle, o pokladu, atd.

Z mnoha pokladů, z mnoha drahocenných perel, které nám křesťanství nabízí, chci vám ukázat na jednu drahocennou perličku, zda byste ji dokázali pro sebe objevit.

Je to perla tvého úsměvu.

Úsměv, to je odlesk ráje, je jeho předzvěstí.

Usmívat se, je méně namáhavá činnost než mračení. K úsměvu totiž, jak říkají anatomové, zaměstnáš 15 mimických svalů, kdežto k mračení 36 .

Vyzdobuj se tedy perlou úsměvu každý den hned ráno, jak se probudíš a začni s úsměvy hned doma – na své nejbližší.

A společně prosme: Pane, ať nosím tvůj úsměv. Ať pomáhám šířit tvé království svým úsměvem.

( Z knihy „Cestou do Emauz“, L.Simajchl , zkráceno)