Novinky

Beseda s promítáním

Česká křesťanská akademie, popbočka v Prostějově spolu s CČSH pořádá besedu s promítáním na téma: “ Ztráta smyslu žití“.

Přednáší MUDr. František Havlát, který pracuje na speciálním oddělení dialýzy brněnské nemocnice .

Kdy: v úterý 9.února 2010 v 17.00 hodin

Kde: v přednáškovém síle fary CČSH , Demelova 1 v Prostějově

Srdečně zve Miloš Košíček, farář CČSH  a předseda ČKA

VÝSTAVA

V Husově sboru CČSH v Prostějově bude 25.ledna 2010 ukončena výstava  fotografií „Tibet očima Jana Košťála“ a fotografie Boba Pacholíka „Návrhy medailí OF“, která byla slavnostně otevřena 16.listopadu 2009, ke 20. výročí „ sametové revoluce „.

Máte poslední možnost vidět návrhy medailí Boba Pacholíka, které nebyly dosud nikde zveřejněny.

Také úchvatné barvy Tibetu ve fotografiích formátu A5 stojí za pozornost.

Srdečně zveme.

 

Výstava je otevřena vždy v úterý od 14. 00 – 17.00 hodin a v sobotu od 10.00 – 12.00 hodin.

P.S.Pokud bude Husův sbor uzavřen, zvoňte na faru – za rohem -.

„Problematika smrti a umírání“

Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově spolu s CČSH v Prostějově pořádají  přednášku s názvem „Problematika smrti a umírání“, kterou přednese MUDr. Marie Macková, konzultantka brněnského hospicu, přednášející na Masarykově univerzitě v Brně.

Kdy: ve čtvrtek 13.května v 17.00 hodin

Kde: v přednáškovém sále fary CČSH , Demelova 1 v Prostějově

Srdečně zve Miloš Košíček, předseda ČKA a farář CČSH v Prostějově

Ekumena

V neděli 24.ledna 2010 v 16.30 hodin se koná ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů, v kapli Svaté Trojice kostela Povýšení Sv.Kříže v Prostějově ( hlavní kostel u náměstí T.G.M.).

Bohoslužbu připravila prostějovská ekumena, tj. duchovní prostějovských křesťanských církví, na lednové schůzce 2010.

Srdečně zveme všechny zájemce – nejen věřící – k nevšednímu a hlubokému zážitku v nádherné restaurované kapli.

P.S. Buď budeme Krista hlásat společně nebo se už nebudeme moci nazývat křesťany. citát P.M.Holíka

Bohoslužby během zimního období se konají v „zimní kapli“, v I.patře fary CČSH, Demelova 1 v Prostějově.

Každou první neděli v měsíci v 18.00 hodin, všechny další neděle v 10.00 hodin.

Třetí neděli v měsíci se konají bohoslužby s kázáním pro děti.

Ohlédnutí

Ještě malé ohlédnutí za uplynulými Vánocemi, úvahou P.M.Holíka:

Doma jsme to praktikovali takto:

Vánoční darování se liší od všech ostatních snahou  zachovat anonymitu dárce. Proč?

Abychom se učili NEMUSET oplácet dobrem za dobro, abychom CHTĚLI být dobří pro Dobro samo.

A proto, abychom nezastiňovali Dárce, jehož si vánočním obdarováním připomínáme – Boha Otce.

Nejde tolik o to, jestli je dobro vykonáno. Podstatné je, je-li konáno. Počítejme, kalkulujme, předpokládejme, předvídejme. A nechejme taky něco Duchu Svatému. Ať se i On se svými dary přečasto vejde do našich plánů.

P.M.Holík

Beseda s Alfrédem Jánským : „Utekl jsem z Osvětimi“

Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově, spolu s Církví československou husitskou v Prostějově, pořádá besedu s panem Alfrédem Jánským ( 94 let ) ,posledním žijícím Čechem, který přežil útěk z vyhlazovacího koncentračního  tábora Auschwitz-Birkenau.

Průvodní slovo a duchovní úvahu na téma: „Odkud zlo?“,  bude mít p.farář CČSH Mgr. David Frýdl z Prahy. 

Kdy: v pátek 22.ledna 2010 v 17.00 hodin

Kde: v přednáškovém sále fary CČSH , Demelova 1 v Prostějově ( za Priorem )

Srdečně zve Miloš Košíček, farář CČSH  a předseda ČKA v Prostějově

Beseda s promítáním na téma: „ZTRÁTA SMYSLU ŽITÍ“.

Česká křesťanská akademie , pobočka v Prostějově pořádá spolu s Církví československou husitskou v Prostějově besedu s promítáním na téme :“Ztráta smyslu žití“.

Přednášet bude MUDr. František Havlát, který pracuje v brněnské nemocnici, na spec.oddělení dialýzy a má bohaté zkušenosti.

Kdy: v úterý 9.února 2010 v 17.00 hodin

Kde: v přednáškovém sále fary CČSH, Demelova 1,v Prostějově  ( za Priorem).

Srdečně zve Miloš Košíček, předseda ČKA a farář CČSH v Prostějově

Beseda s Alfrédem JÁNSKÝM

Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově pořádá besedu s p. Alfrédem Jánským, který přežil koncentrační tábor za 2.světové války. Pořadem bude provázet farář CČSH pan David FRÝDL z Prahy-Vršovic.

Kdy : v pátek  22.1.2010 v 17.00 hodin

Kde: v přednáškovém sále fary CČSH,  Demelova ulice 1, Prostějov.

Srdečně zvou pořadatelé